พลังงานทดแทน

พลังงานทดแทนคืออะไรและมีกี่ประเภท

November 6, 2023 admin 0

hawaiirenewable – พลังงานหมุนเวียนคืออะไรและประเภทใดบ้าง? ในปี 2015 มีข้อตกลงปารีสที่กล่าวถึงการลดการใช้การปล่อยก๊าซคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ เพื่อ จํากัด ภาวะโลกร้อน ในกรณีนี้บทบาทของพลังงานหมุนเวียนมีความสําคัญมากในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน เพราะพลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานทางเลือกที่เป็นทางออกของการใช้พลังงานฟอสซิลที่มีผลกระทบเสียต่อสิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทนคือพลังงานที่มาจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีไม่จำกัดหรือสามารถต่ออายุได้ ตัวอย่างคือพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมที่สามารถนำมาใช้อย่างต่อเนื่องและมีอยู่รอบตัวเรา นอกจากนี้ การจัดการและพลังงานหมุนเวียนมักมีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำกว่ามาก ดังนั้นพลังงานหมุนเวียนจึงเป็นทางออกที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน คุณจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากพลังงานทดแทน ประโยชน์หลักของการใช้พลังงานหมุนเวียนคือไม่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอน เช่น การใช้แผงโซลาร์เซลล์หรือกังหันลมไม่ก่อให้เกิดมลพิษ เพราะพลังงานหมุนเวียนไม่ปล่อยก๊าซอันตรายออกมาเมื่อผลิตพลังงาน พลังงานทดแทนยังมีประโยชน์ในการประหยัดน้ำอีกด้วย เพราะการประมวลผลพลังงานเกือบทั้งหมดต้องใช้น้ำ แหล่งพลังงานแบบดั้งเดิม […]