การพนันและคาสิโนในประเทศไทย ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย?

December 5, 2023 admin 0

hawaiirenewable.com – การพนันและคาสิโนในประเทศไทย ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย? มาเลเซีย สิงคโปร์ กัมพูชา และฟิลิปปินส์เป็นบางประเทศในเอเชียที่รับรองการพนัน แล้วประเทศไทยล่ะ? การพนันเป็นคุณลักษณะหนึ่งของสังคมไทยมายาวนาน การพนันบางรูปแบบ เช่น การพนันชนไก่ การสู้วัวกระทิง และการแข่งเรือ มีถิ่นกำเนิดในวัฒนธรรมสยาม ถึงกระนั้นคนไทยก็ไม่ชอบการพนันมานานแล้ว ในพุทธศาสนา การพนันเป็นหนึ่งในความชั่วร้ายสี่ประการที่นำมาซึ่งความหายนะ ในประเทศไทย แนวคิดนี้เรียกว่า อบายมุข “พอร์ทัลนรก” สำหรับคนธรรมดาการพนันเป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงหากต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ คนไทยมักอ้างสุภาษิตโบราณที่ว่า […]